नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
कास्की


  

 • 3 months Progress Report २०७५-१-११

  Progress Report

 • नाै महिने कार्य प्रगति विवरण २०७५-१-५

  जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट सार्वजनिक गरिएकाे ९ महिनाकाे कार्य प्रगति  विवरण ।

 • स्वेच्छिक अवकास सम्बन्धी सूचना २०७४-११-२७

  यस कार्यालयमा नेपाल सरकारले ताेकेकाे समय  सिमा  भित्र र निर्धारित ढाचामा प्राप्त स्वेच्छिक अवकास सम्बन्धी दर्ता  हुन अाएका ३२८ जना कर्मचारीहरु विवरण

 • ३ महिने प्रगती श्रावण देखि असोज सम्म २०७४-८-४

  Plz find the attached.

 • हतियार बुझाउने बारे २०७४-७-२६

  जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीकाे हतियार बुझाउने बारेकाे पुन प्रकाशित सूचना

 • प्रधानमन्त्री दैवी उद्दार राहत कोष कास्की २०७४-५-२९

  कास्कीका कर्मचारीहरुको विपद् पीडितहरुलाइ सहयोग 

 • तीन महिने प्रगति विवरण २०७४-५-२७

  सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन‚ २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्वन्धी नियमावली‚ २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण

 • सार्वजनिक सूचना २०७४-४-२२

  जिल्ला प्रशासन कार्यालय कस्कीबाट एन्फल्एन्जा सचेतना सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।  

 • वार्षिक प्रगति विवरण २०७४-४-५

  यस कार्यालयकाे अा व ०७३।७४ काे वार्षिक प्रगति  विवरण

 • निर्वाचन सम्बन्धी सार्वजिनक सूचना २०७४-१-२९

  जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट जारी गरिएको सार्वजनिक सूचना

 • २०७४ सालको सार्वजनिक विदा २०७३-१२-१७

  नेपाल सरकारद्धारा विक्रम संवत् २०७४ साल वैशाख १ गतेदेखि २०७४ साल चैत्र मसान्तसम्म एक वर्षभरीमा सबै सरकारी कार्यालयहरूलाई स्वीकृत सार्वजनिक, पर्व एवं सट्टा बिदा र कार्यालय समय निर्धारण बारेको सूचना ।

 • प्रेस विज्ञप्ती २०७३-११-२२

  जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीकाे हाेली पर्व मनाउने सम्बन्धी सर्व साधारणमा जारी गरिएकाे प्रेस विज्ञप्ती

 • धुम्रपान निषेध सम्बन्धी सूचना २०७३-८-२३

  यस कार्यालयबाट जारी गरिएकाे सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान निषेध सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

 • अनुगमन सम्बन्धी सूचना २०७३-८-६

  मिति २०७३ मसिर ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतले गरेेकाे बजार अनुगमन सम्बन्धी सूचना

 • अनुगमन सम्बन्धी सूचना २०७३-८-५

  मिति २०७३ मसिर २ र ३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतले गरेेकाे बजार अनुगमन सम्बन्धी सूचना

 • सूचना २०७३-८-२

  नेपाल सरकार नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कास्की सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना                                                                                                         सुचना नं. 01/073/074/DAO/KASKI                                                                                                                                     प्रथम पटक प्रकाशित मिति :२०७३/०७/३०     यस कार्यालयअन्तर्गत निम्नबमोजिमको निर्माण कार्य शिलबन्दी बोलपत्रद्वारा गराउनुपर्ने भएकोले नेपाल सरकार बाट इजाजत प्राप्त इच्छुक नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुबाट निम्न सर्तहरुको अधिनमा रही रीतपुर्वक शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिन्छ । १. बोलपत्र सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० औं दिनभित्र बोलपत्रवापत तपशिलमा उल्लेखित…

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय