नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
कास्की


मासिक प्रतिवेदन

आ.ब.२०७४/७५ (२०७४ श्रावण देखि २०७५ आषाढसम्म) मा वितरण भएका नागरिकताको मासिक विवरण :

सि‍.न‌ं. महिना नयाँ नागरिकता प्रतिलिपी
वंशज वैवाहिक अंगिकृत जम्मा
 श्रावण  १४६३  २  १४६५  ६५३
भाद्र   ७५६  १ ७५७  ३९८
असाेज   ७७८ ७८१  ३८३
कार्तिक  ६३३   १  ६३४ ४०९ 
मंसिर  ४०७  ४०९ ३१५ 
पौष   ६६२  ३  ६६५ ४११ 
माघ   ६६९  १  ६७० ३९७ 
फाल्गुन   ४८०  १  ४८१ ३३८ 
चैत्र   ७३३ - ७३३  ४६४
 १० वैशाख  ७१३ ७१६ ४०५
११ ज्येष्ठ १२९७ १२९९ ५६३
१२ आषाढ ८०४ ८०५ ४०७

 

आ.ब.२०७४/७५ (२०७४ श्रावण देखि २०७५ आषाढसम्म) को राहदानी सम्वन्धी मासिक विवरण :

 

क्र‍.सं.  महिना  राहदानी सिफारिस

राहदानी वितरण

 
साधारण द्रुत
श्रावण ७९० २१२  ६७०
भाद्र ६२३ २०२ ५५८
असोज ६३३  १६२ ५६५ 
कार्तिक  ६९५ १८३ ६१५ 
मंसिर  ५१५ १०४  ४५० 
पौष  ७८४ १३२  ६९० 
माघ  ६९९ १८४  ६३५ 
फाल्गुन  ५७८  २५२ ५५५ 
१० चैत्र ६५२ १७९ ५९५
११ वैशाख ६१४ १९१ ४२०
१२ ज्येष्ठ      
१३ आषाढ      

आ.ब.२०७४/७५ (२०७४ श्रावण देखि २०७५ आषाढसम्म) मा प्रशासन शाखाबाट सम्पादन गरिएका कार्यहरुको मासिक विवरण :

सि.नं. महिना नावालक प‍.प. संस्था दर्ता

पत्रपत्रिका तथा

छापाखाना दर्ता

ठाडो उजुरी विवाह दर्ता

हातहतियार

नविकरण

कैफियत
श्रावण ६१ २१        
भाद्र ५२ १७        
असोज ५७ १४      
कार्तिक ४८ १४      
मंसिर ५० १३      
पौष ५३ २४        
माघ ५८ २२        
फाल्गुन ५६ १७     १२    
चैत्र ७२ ४५      
१० वैशाख              
११ ज्येष्ठ              
१२ आषाढ              

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय