नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
कास्की


महाभूकम्प २०७२

१. कास्की जिल्लामा भएको क्षतिको संक्षिप्त विवरण:

क्र‍.सं.

मानवीय क्षति भौतिक क्षति कै.
मृत्यु घाइते निजी घर सरकारी भवन विद्यालय मठ मन्दर
महिला पुरुष महिला पुरुष पूर्ण आंशिक पूर्ण आंशिक पूर्ण आंशिक  
२५ १३ १७४४ ६९०८ १० ४५        

:

 

 

 

 

२. कास्की जिल्ला भित्र मृत्यु हुने व्यक्तिहरुको नामावली :

क्र.सं. मृतकको नाम थर मृतकको स्थायी ठेगाना लिङ्ग उमेर कैफियत
होमनाथ भुर्तेल माझठाना-८ कास्की पुरुष ९३  
जुना खड्का रुपाकोट-६ कास्की महिला ३५  
गम कुमारी श्रेष्ठ घाचोक-५ कास्की महिला ७६  

३. कास्की जिल्लामा स्थायी ठेगाना भइ अन्य जिल्लामा मृत्यु हुने व्यक्तिहरु तथा यस जिल्लाका घाइतेहरुको नामावली :

४. कास्की जिल्लाका भूकम्प पिडितहरुलाई वितरण गरिएको राहत रकमको उ‍.म.न.पा./न‍.पा./गा.वि.स. अनुसारको एकमुष्ट विवरण :

५. यस कार्यालयबाट राहत रकम प्राप्त गर्ने यस जिल्लाका व्यक्तिहरुको नामावली :

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय