नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
कास्की


विल सार्वजनिक सम्वन्धी

गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७४ बमोजिम विल सार्वजनिक 

मिति २०७५/२/६ गते सार्वजनिक गरिएको विल

मिति २०७५/१/२८ गते सार्वजनिक गरिएको विल

मिति २०७४/१२/२५ गते सार्वजनिक गरिएको विल

मिति २०७४/१२/२० गते सार्वजनिक गरिएको विल

 

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय