नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
कास्की


शाखाहरु

१६ बर्ष पूरा भएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको लागि यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्न सक्नेछन् । अन्य विस्तृत जानकारीको लागि नागरिक वडापत्रमा पनि हेर्नु सक्नुहुनेछ ।

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय