Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

अनिल थापा


अनिल थापा


अनिल थापा
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा प्रसाशन शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल dreamer_pkr@yahoo.com
सम्पर्क 9846167600
ठेगाना पोखरा महानगरपालिका 26, कास्की
बहाल मिति २०७६ श्रावण २९