Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

ज्ञान प्रसाद ढकाल

  • ज्ञान प्रसाद ढकाल

ज्ञान प्रसाद ढकाल


ज्ञान प्रसाद ढकाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प. प्रथम श्रेणी
इमेल daokaski@gmail.com
सम्पर्क 9856007777
ठेगाना Putalibazar municipality 01, स्याङ्गजा
बहाल मिति २०७६ भाद्र १८