Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कमला शर्मा


कमला शर्मा


कमला शर्मा
नायब सुब्बा

शाखा राहदानी शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल kamalaabh@gmail.com
सम्पर्क 9846048932
ठेगाना पोखरा महानगरपालिका 17,
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ १६