Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

लक्ष्मण बराल


लक्ष्मण बराल


लक्ष्मण बराल
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा नागरिकता शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल man12lax@gmail.com
सम्पर्क 9856034375
ठेगाना पोखरा महानगरपालिका 7, कास्की
बहाल मिति २०७५ चैत्र १७