Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

रविचन्द्र श्रेष्ठ


रविचन्द्र श्रेष्ठ


रविचन्द्र श्रेष्ठ
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा नागरिकता शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल rabi.shrestha@nepal.gov.np
सम्पर्क 9841559796
ठेगाना तामाकोसी गा.पा. 4, दोलखा
बहाल मिति २०६८ पुष १७