Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

रमेश कुमार केसी

  • रमेश कुमार केसी

रमेश कुमार केसी


रमेश कुमार केसी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.प्रथम
सम्पर्क 9856007777
ठेगाना Musikot 3, रुकुम पश्चिम
बहाल मिति २०७६ भाद्र १८