Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

ऋषिराम आचार्य


ऋषिराम आचार्य


ऋषिराम आचार्य
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा नागरिकता शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल rracharya14@gmail.com
सम्पर्क 9856021629
ठेगाना पुतलीबजार न.पा. 14, स्याङ्गजा
बहाल मिति २०७५ चैत्र २५