नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
कास्की


तीन महिने प्रगति विवरण

सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन‚ २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्वन्धी नियमावली‚ २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण

Additional Documents

Title Size Download
1505205310.docx 29 KB  Download

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय