Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कोभिड-१९(कोरोना भाईरस) को सम्भावित संक्रमणको प्रभावकारी रोकथाम र नियन्त्रण सम्वन्धी सूचना