Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमाेजिमकाे सूचना

8 महिना अगाडी

2076-04-17


सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीसंग सम्बन्धित विवरण

 (२०७६ वैशाख १ गतेदेखि २०७६ आषाढ मसान्तसम्म)

Attached Files