Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

दिपक शर्मा पौडेल


दिपक शर्मा पौडेल


दिपक शर्मा पौडेल
नायब सुब्बा

शाखा प्रसाशन शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9856029200
ठेगाना पाेखरा महानगरपालिका वडा न‌‍ ७Pokhara Mahanagarpalika -7, कास्की
बहाल मिति २०७५ चैत्र २२