Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

कल्पना आचार्य भण्डारी


कल्पना आचार्य भण्डारी


कल्पना आचार्य भण्डारी
लेखापाल

शाखा लेखा शाखा
पद लेखापाल
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल acharya.kalpana86@gmail.com
सम्पर्क 9845103798
ठेगाना Pokhara Mahanagarpalika 21, कास्की
बहाल मिति २०७४ बैशाख ६