Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

रविचन्द्र श्रेष्ठ


रविचन्द्र श्रेष्ठ


रविचन्द्र श्रेष्ठ
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा नागरिकता शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल rabi.shrestha@nepal.gov.np
सम्पर्क 9841559796
ठेगाना तामाकोसी गा.पा. 4, दोलखा
बहाल मिति २०६८ पुष १७