Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

श्रीनाथ पौडेल


श्रीनाथ पौडेल


श्रीनाथ पौडेल
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

शाखा प्रशासन शाखा
पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल shreenath.paudel@nepal.gov.np
सम्पर्क 9856024501
ठेगाना पोखरा महानगरपालिका 19, कास्की
बहाल मिति २०७६ बैशाख ४