Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

Isolation सम्बन्धी विवरण

क्र.सं

स्वास्थ्यसंस्थाको  नाम

सम्पर्क व्यक्ति

सम्पर्क नं

आइसोलेसन बेड (Isolation) संख्या

बसेका व्यक्तिहरुको विवरण

मिति २०७७।०३।२३ सम्म

महिला

पुरुष

जम्मा

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

डा. अर्जुन आचार्य

९८५६०३७२४३

४०

१०

१९

मनिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्स

मे.सु डा. सूर्य चौधरी

९८०२८३८५५५

१५

-

-

-

गण्डकी मेडिकल कलेज

लक्ष्मण आचार्य

९८४६०२८०४६

१५

-

-

-

चरक मेमोरियल

मे.सु.  डा . क्लारा पौडेल

९८०२८२३४५६

३०

-

-

-

फिस्टेल हस्पिटल

मे.सु. डा. भोला श्रेष्ठ

९८५६०२८६५६

१०

-

-

-

फेवा सिटि हस्पिटल

त्रिभुवन पराजुली

९८५६०३२९३३

१०

-

-

-

कास्की सेवा अस्पताल

डा. पदम बहादुर खड्का

९८५६०२८१९६

१०

-

-

-

अन्य थप

१०

-

-

-

जम्मा

१४०

१०

१९