Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

निर्देशिका/कार्यविधि/कार्ययोजना


मिति निर्देशिका/कार्यविधि/कार्ययोजना विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-02-28 कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि-२०७६ (पहिलो संशोधन २०७७, स्वीकृत मिति २०७७।०२।२०)
8 महिना अगाडी
2077-02-16 कोभिड-१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश,२०७७
9 महिना अगाडी
2077-02-15 कोरोना भाइरस (Covid-19) सम्बन्धी क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६
9 महिना अगाडी
2077-02-15 कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि-२०७६
9 महिना अगाडी
2077-02-15 कोभिड-१९ रोकथाम नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा आवश्यक जनशक्ति परिचालन तथा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६
9 महिना अगाडी

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस