Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको नामावली

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीमा कार्यरत प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको नामावली

सि.नं.

दर्जा

नाम थर

देखि

सम्म

प्र.जि.अ. श्री रेवती रमण पोखरेल २०४७ साल २०४८/०२/०५
का.मु.प्र.जि.अ. श्री राममणि मुडभरी २०४७/०४/०८ २०४७/०६/०८
,,    श्री खगेन्द्र प्रसाद पौडयाल २०४८/०६/२० २०४८/०७/२६
,,   श्री राम प्रसाद अरुण २०४८/०८/१८ २०४८/१२/२३
,,   श्री रामप्रसाद खतिवडा २०४८/१२८२४ २०५१/०१/१२
प्र.जि.अ. श्री किर्ति बहादुर चन्द २०५१/०१/१३ २०५२/०३/०५
का.मु.प्र.जि.अ. श्री राजेन्द्र कुमार ढुंगेल २०५२-०३-११ २०५२/०६/१२
,,   श्री ध्रुवराज वाग्ले २०५२/०६/१३ २०५३/०३/१७
प्र.जि.अ. श्री ईश्वर नारायण पाण्डे २०५३/०३/२३ २०५३/१०/१७
१० का.मु.प्र.जि.अ. श्रीमती अम्विका के‌.सी. २०५३/११/०८ २०५३/१२/२५
११ का.मु.प्र.जि.अ. श्री सूर्यशरण रेग्मी २०५४/०१/०२ २०५४/०५/२४
१२ का.मु.प्र.जि.अ. श्री चिनिया नारायण श्रेष्ठ २०५४/०१/०२ २०५४०५/२४
१३ का.मु.प्र.जि.अ. श्री बिष्णुराज कुसुम २०५४/१०/२० २०५५/०५/०६
१४ प्र.जि.अ. श्री बिनोद ज्ञवाली २०५५//०५/०७ २०५५/०९/०८
१५ का.मु.प्र‌.जि.अ. श्री रमादेव जोशी २०५५/०९/१६ २०५६/०३/१४
१६ प्र.जि.अ. श्याम सुन्दर शर्मा २०५६/०९/०१ २०५७/०४/१२
१७ प्र.जि.अ. श्री सुवर्णलाल श्रेष्ठ २०५७/०४/१७ २०५७/०७/१७
१८ का.मु.प्र.जि.अ. श्री राम प्रसाद खतिवडा  २०५७/०८/१५ २०५७/१०/३०
१९ प्र.जि.अ. श्री नरेन्द्रराज शर्मा २०५७/११/११ २०५८//०४/२६
२० प्र.जि.अ. श्री टिकाराम अर्याल २०५८/०४/३१ २०५९/०५/२१
२१ का.मु.प्र.जि.अ. श्री देवी प्रसाद भट्टराई २०५९/०५/२४ २०५९/१०/३०
२२ प्र.जि.अ. श्री नारायण गोपाल मलेगो २०६०/०१/०३ २०६१/०१/१६
२३ का.मु.प्र.जि.अ. श्री कृष्ण प्रसाद लम्साल २०६१/०१/१७ २०६२/०१/२७
२४ प्र.जि.अ. श्री योगराज पौडेल २०६२/०२/०२ २०६२/०८/२७
२५ प्र.जि.अ. श्री माधव प्रसाद रेग्मी २०६२/०८/२९ २०६३/०१/२६
२६ का.मु.प्र.जि.अ. श्री बद्रीनाथ घिमिरे २०६३/०१/२७ २०६३/०४/०७
२७ प्र.जि.अ. श्री विमल प्रसाद ढकाल २०६३/०४/०८ २०६४/०२/२०
२८ प्र.जि.अ. श्री भोला प्रसाद शिवाकोटी २०६४/०२/३० २०६४/१०/०३
२९ का.मु.प्र.जि.अ. श्री बलिराम प्रसाद सिंह २०६४/१०/०७ २०६५/०७/१०
३० प्र.जि.अ. श्री माधव प्रसाद ओझा २०६५/०७/०७ २०६६/०५/३
३१ प्र.जि.अ. श्री शम्भु कोइराला २०६६/०६/०७ २०६८/०८/२
३२ प्र.जि.अ. श्री चेतनाथ भट्टराई २०६८/११/०१ २०६९/०६/०४
३३ प्र.जि.अ. श्री बसन्त राज गौतम २०६९/०६/०५ २०६९/०६/०४
३४ प्र.जि.अ. श्री यादव प्रसाद कोइराला २०६९/०९/०४ २०७०/११/२९
३५ प्र.जि.अ. श्री कृष्ण बहादुर राउत २०७१/०२/०५ २०७२/८/२९
३६ प्र.जि.अ. श्री हरि प्रसाद मैनाली २०७२/०९/०८ २०७४/०२/२३
३७ प्र.जि.अ. श्री तारानाथ अधिकारी २०७४/०२/२४ २०७५/०४/११
३८ प्र.जि.अ. श्री चक्र बहादुर वुढा २०७५/०४/१५                           २०७६/०५/०१
३९ प्र.जि.अ. श्री रमेश कुमार केसी २०७६/०५/१८ २०७६/१२/०६
४० प्र.जि.अ. श्री ज्ञान प्रसाद ढकाल २०७६/१२/०  

 


सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस