Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

राहदानी लिन आउने सम्वन्धी सूचना

२०७६ साल भाद्र १५ गतेसम्म साधारण राहदानीको लागि यस कार्यालयमा फाराम बुझाउनेहरुको राहदानी विभागबाट राहदानी बनेर प्राप्त भएको हुँदा सम्बन्धितले सकल रसिद र नागरिकता लिएर राहदानी वितरण शाखा (कोठा नं. १०२) मा सम्पर्क राख्नु हुन सुचित गरिन्छ ।