Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा स‌ंरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७६ को कार्यालयको अत्यन्त जरुरी सूचना