Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

हज गर्न जानका लागि निवेदन पेश गर्ने म्याद थप भएको गृह मन्त्रालयको सूचना

2076-09-04

2076-09-04


IMG_0001_(1).jpg तस्बिर :

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस