Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीद्धारा मिति २०७७/०२/३० मा जारी गरिएको जरुरी सूचना ।

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस