Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 थानेश्‍वर गौतम थानेश्‍वर गौतम प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9856007777
daokaski@gmail.com
2 कृष्णचन्द्र पौडेल कृष्णचन्द्र पौडेल सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रशासन शाखा 9856037501
3 अनिल कुमार शाही अनिल कुमार शाही सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रशासन शाखा 9856024501
4 घनश्याम गौतम घनश्याम गौतम प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन शाखा 9856006161
5 शोभाखर पोखरेल शोभाखर पोखरेल प्रशासकीय अधिकृत नागरिकता शाखा 9856033616
pokhrelshobhakhar@gmail.com
6 लक्ष्मण बराल लक्ष्मण बराल प्रशासकीय अधिकृत नागरिकता शाखा 9856034375
7 ध्रुब सिंह खड्का ध्रुब सिंह खड्का प्रशासकीय अधिकृत नागरिकता शाखा 9846031029
8 शिव प्रसाद गौतम शिव प्रसाद गौतम नायब सुब्बा प्रशासन शाखा 9846058587
shivagautam3000@gmail.com
9 सोमनाथ आचार्य सोमनाथ आचार्य नायब सुब्बा राहदानी शाखा 9846039205
10 कमला शर्मा कमला शर्मा नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9846048932
11 हेमराज बराल हेमराज बराल नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9856064206
12 दिपक शर्मा पौडेल दिपक शर्मा पौडेल नायब सुब्बा राहदानी शाखा
13 थम नारायण सुवेदी (061455936) थम नारायण सुवेदी (061455936) नायब सुब्बा राहदानी शाखा
14 इन्द्र शर्मा पौडेल इन्द्र शर्मा पौडेल नायब सुब्बा मुद्दा तथा हातहतियार शाखा 9847624158
indrasharmapaudel1@gmail.com
15 बाबुराम शर्मा (061455936) बाबुराम शर्मा (061455936) नायब सुब्बा नागरिकता शाखा
16 शान्ति प्रसाद गौतम शान्ति प्रसाद गौतम नायब सुब्बा प्रशासन शाखा
17 डिल्लीराम शर्मा डिल्लीराम शर्मा नायब सुब्बा प्रशासन शाखा
sharmadilliram852@gmail.com
18 डाँसी राम लामिछाने डाँसी राम लामिछाने नायब सुब्बा मुद्दा तथा हातहतियार शाखा 9842271407
19 तुलसी गुरुङ तुलसी गुरुङ लेखापाल लेखा शाखा 9856074321
20 कमल पोख्रेल कमल पोख्रेल कम्प्यूटर अपरेटर मुद्दा तथा हातहतियार शाखा
kamal.pokharel@nepal.gov.np
21 अनिल थापा अनिल थापा कम्प्यूटर अपरेटर प्रशासन शाखा 9846167600
dreamer_pkr@yahoo.com
22 टेसकासी घले टेसकासी घले टाइपिष्ट नायब सुब्बा प्रशासन शाखा 9846029367
23 कमल पौडेल कमल पौडेल खरिदार प्रशासन शाखा 9856066165
kamalpoudel068@gamil.com
24 बेलमती थापा (061455636) बेलमती थापा (061455636) खरिदार नागरिकता शाखा
25 लिला कुमारी तिवारी (061455936) लिला कुमारी तिवारी (061455936) खरिदार नागरिकता शाखा
26 नविन रेग्मी नविन रेग्मी खरिदार प्रशासन शाखा 9814112662
nabinregmi4445@gmail.com
27 सरिता परियार सरिता परियार खरिदार नागरिकता शाखा 9857633103
28 सृजना ढकाल (061455936) सृजना ढकाल (061455936) सहायक कम्प्यूटर अपरेटर नागरिकता शाखा
29 शोभा आचार्य(करार) शोभा आचार्य(करार) सहायक कम्प्यूटर अपरेटर लेखा शाखा
30 भरत गिरी भरत गिरी हलुका सवारी चालक 9846397765
31 अमृत कुमार श्रेष्ठ(करार) अमृत कुमार श्रेष्ठ(करार) हलुका सवारी चालक 9826127222
32 शिव प्रसाद कोइराला शिव प्रसाद कोइराला कार्यालय सहयोगी 9846376606
33 राजु प्रसाद शर्मा राजु प्रसाद शर्मा कार्यालय सहयोगी 9846087027
34 कृष्ण प्रसाद पौडेल कृष्ण प्रसाद पौडेल कार्यालय सहयोगी 9846037586
35 प्राणनाथ आचार्य प्राणनाथ आचार्य कार्यालय सहयोगी 9846040059
36 इन्द्र प्रसाद आचार्य(करार) इन्द्र प्रसाद आचार्य(करार) कार्यालय सहयोगी 9846278780
37 पवित्रा पौडेल(करार) पवित्रा पौडेल(करार) 9806621255