Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर इमेल                  
श्री श्रीनाथ पौडेल सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

९८५६०२४५०१ 

shreenath.paudel@nepal.gov.np

                                   

 

                              

 
   
   

 


सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस