Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीको जरुरी सूचना ।

5 महिना अगाडी

2077-06-05


IMG_0005(3).jpg तस्बिर :

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस