Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

कोभिड-१९(कोरोना भाईरस) को सम्भावित संक्रमणको प्रभावकारी रोकथाम र नियन्त्रण सम्वन्धी सूचना

10 महिना अगाडी

2076-12-09


Press_DAO_KASKI.jpg तस्बिर :

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस