Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

मिति २०७७ भाद्र १९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की बाट जारी गरिएको आदेश ।

5 महिना अगाडी

2077-05-19


IMG_0011(1).jpg तस्बिर :

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस