Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

प्रेस विज्ञप्ति

9 महिना अगाडी

2076-12-11


Attached Files

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस