Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

सार्वजनिक सूचना

2075-06-14

2075-06-14


1538299506.jpg तस्बिर :

Attached Files

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस