Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

सार्वजनिक सूचना

11 महिना अगाडी

2076-12-10


IMG_0004(1).jpg तस्बिर :

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस