Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

सवारी पास वितरण वन्द गरिएको सूचना ।

6 महिना अगाडी

2077-04-29


IMG(2).jpg तस्बिर :

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस