Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

विवरण दर्ता अपरेटर पदको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको एकमुष्ट नतिजा अनुसार मिति २०७७ मंसिर १८ गते बिहिवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा हुने अन्तर्वार्ता कार्यक्रमका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको ।

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस