Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

  • कार्यालयको भवन

  • तालवाराही मन्दिर

  • वेगनास ताल

  • वेगनास ताल

  • रुपाताल

  • नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०

सबै सूचना
सबै समाचार
ज्ञान प्रसाद ढकाल
ज्ञान प्रसाद ढकाल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्रीनाथ पौडेल
श्रीनाथ पौडेल

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)
9856024501

गुरुदत्त ढकाल
गुरुदत्त ढकाल

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी


सबै सूचना